Beyond that Believe "Bevel Jewel and Gems"

    ธุรกิจอัญมณีที่ถูกถ่ายทอดส่งต่อและสร้างสรรค์ผ่าน 3 ประสบการณ์ บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ จากพื้นฐานครอบครัวธุรกิจค้าอัญมณีเครื่องประดับที่คร่ำหวอดในวงการมานานกว่าครึ่งศตวรรษ 3 ประสบการณ์ จากหลากหลายสายงาน โดย ดร.กุลภัทร กมล (นกยูง) ดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ ม.บูรพา และเป็นอาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ มีความชำนาญด้านการขายและการตลาดโดยเน้นการตลาดแนวทาง E-Commerce

    Bevel Jewel and Gems ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทั้งในด้าน Renovation ปรับปรุง พัฒนา ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านรูปแบบความอมตะให้ทรงคุณค่าและเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น มีการนำระบบ E-Commerce นำเสนอความจริงและความเอนเตอร์เทนในการขาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากที่สุด อาทิ ภาพนิ่ง, VDO, Live สด อีกทั้งในด้านของ Innovation Design ออกแบบทันสมัย เรียบหรู แต่คลาสสิค โดยทีมช่างผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้ชิ้นงานที่ออกมามีความประณีตและสวยงาม หลักการออกแบบง่าย ๆ คือ ตรงใจ ตามสไตล์ เรียบง่าย และใส่ได้ทุกวัน Bevel Jewel and Gems เปิดโอกาสให้ลูกค้าออกแบบตามสไตล์ที่ชอบได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าเนื้องานจะเป็นรูปแบบใด

    Bevel Jewel and Gems ผลิตงานคุณภาพตั้งแต่ งานเพชรแท้ ทองแท้ งานพลอยแท้ระดับซื้อสะสมลงทุน แหวนแต่งงาน หรือไล่ลงมา เป็นงานพลอยแท้ (เกรดใส่ทั่วไป) งานเงินแท้เพชร/พลอยสังเคราะห์ หรือแม้แต่งานเกรดแฟชั่น Bevel Jewel and Gems มองเห็นคุณค่าและความต้องการของทุกคนที่แตกต่างกัน Bevel Jewel and Gems จะมีใบรับประกันให้ทุกชิ้น และที่สำคัญจะออกใบ Certificate จากห้องปฏิบัติการอัญมณีจันทบุรีให้สำหรับผู้ที่ซื้อเพชรแท้ ทองแท้ หรือนักสะสม ซึ่งใบ Certificate คือใบรับประกันจาก LAB ในเบื้องต้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าพลอยเม็ดนั้นแท้หรือไม่ บอกแหล่งกำเนิดพลอย ประเภทของพลอย ความละเอียดของพลอย เพราะรายละเอียดของคุณ คือ ความใส่ใจของเรา